Top

SOLARWATT zonnepanelen als beste getest in België

Onderzoek met positieve resultaten

Er zijn al meerdere inspecties uitgevoerd in de SOLARWATT-fabriek in Duitsland. Met keer op keer positieve resultaten tot gevolg. Bovendien maken onze zonnepanelen met de zekerheid van een uitgebreide all-in garantie het verschil in de markt. Liefst 30 jaar garantie op product en vermogen is van toepassing op onze glas-glas zonnepanelen. Vochttoetreding is uitgesloten en 25 procent meer kWh-en is gebruikelijk, evenals een levensduur van 33 procent. Bovendien zijn ze honderd procent ‘PID-vrij’. PID staat voor potential induced degradation, ofwel verminderd vermogen door zogenoemd ‘potentiaalverschil’. Dit treedt op in een zonnepaneel wanneer de elektrische lading uit het paneel deels ontsnapt. Hierdoor blijft er minder lading in het paneel achter, waardoor de spanning – en daarmee ook het vermogen – van het paneel daalt. De zonnepanelentest heeft betrekking op:

  • Controle componenten en verbinding cellen;
  • Samenvoeging componenten;
  • Eindafwerking paneel;
  • Kwaliteitscontrole op afgegeven paneel.

Veertien fabrikanten van zonnepanelen verleenden hun medewerking aan het onderzoek.

Glas-glas zonnepaneel: 30 jaar all-in garantie op het product en het vermogen

Veel zonnepanelen verliezen, zeker na tien jaar, een significant deel van de opbrengst. Bij glas-glas zonnepanelen van SOLARWATT blijft het rendement ook na tien jaar hoog – gegarandeerd. Sterker nog, SOLARWATT biedt zelfs de beste garanties ter wereld. Lees meer…

Zonnepanelen testen

Wat is de beste keuze? Zeggen testen iets over de kwaliteit? Zonnepanelen kunnen op verschillende momenten getest worden: voor, tijdens en na de productie. De resultaten geven inzicht in levensduur en prestatie. Er zijn tot nu toe echter weinig onafhankelijke consumententesten die iets zeggen over de kwaliteit of betrouwbaarheid. Aanschaf van zonnepanelen kan daardoor een onvolledig en vertekend beeld geven en (te) duur uitpakken. Ook wanneer een zonnepaneel er op het eerste gezicht goed uitziet, kan deze kleine mankementen vertonen in het laminaat of soldeerwerk. Op termijn kunnen er microscheurtjes ontstaan of kan het zonnepaneel oververhit raken. Dure reparaties of zelfs vervanging kunnen dan onvermijdelijk zijn. Diverse onderscheidingen en erkenningen onderstrepen met regelmaat de kwaliteit van SOLARWATT-producten. Bekijk hier welke prijzen we in ontvangst mochten nemen.

Maximale score CLEAR-test

SOLARWATT kwam onder meer als winnaar uit de bus bij de Duitse Stiftung Warentest. In het rapport is de fabriek als beste onderzocht op kwaliteit. En in een studie van EU-project CLEAR worden SOLARWATT-zonnepanelen als beste gewaardeerd. Project CLEAR is door de Europese Commissie in het leven geroepen om gebruikers te helpen bij hun beslissingen omtrent decentrale energievoorziening. Lees meer.  

Zonnepanelen vergelijken

Een hoog vermogen (Wp) betekent niet per definitie een hoge opbrengst (kWh) Een hoog vermogen betekent niet direct een hoge prestatie. Ter vergelijking: als je een sportauto hebt die 300 km/u kan, wil dat niet zeggen dat je ook de topsnelheid haalt. Je bent afhankelijk van diverse omstandigheden en er zijn situaties die het praktisch onmogelijk maken. Verkeersregels, bochten, drempels, overig verkeer. Zo wordt de maximale opbrengst (bijna) nooit gehaald. En zo werkt het ook bij zonnepanelen. Ook hier zijn verschillende omstandigheden denkbaar die ervoor zorgen dat zonnepanelen niet altijd hun volledige vermogen gebruiken. Twee zonnepanelen met elk hetzelfde aantal Wp’s kunnen verschillende hoeveelheden kWh’s opleveren. Dezelfde zonnepanelen dus, maar toch is de een beter dan de ander. Het komt voor. Twee zonnepanelen van elk 280 Wp alleen op prijs vergelijken, is dus niet voldoende. Want wanneer het ene zonnepaneel veel meer energie (kWh) produceert dan het andere, is die natuurlijk veel rendabeler dan het andere zonnepaneel. Fabrikanten en verkopers kunnen de belangrijkste verschillen vaak moeilijk uitleggen. Er zijn fabrikanten die zonnepanelen met een hoog vermogen verkopen tegen een lage prijs door gebruik te maken van kwalitatief minderwaardige materialen. In het eerste jaar zal deze bij een test nog goed uit de bus komen. Maar na vijf jaar kan het zonnepaneel bij dezelfde test ineens heel slecht scoren.

Effectieve opbrengst

Wat is het verband tussen de flashtest (Wp) en de effectieve opbrengst (kWh)?

  • Een zonnepaneel wordt op zonnige dagen al snel warmer dan 25°C. De prestaties van het zonnepaneel nemen af door warmte;
  • Instraling van 1000W/m² maken we in het Nederlandse klimaat zelden mee;
  • Het ene zonnepaneel degradeert veel harder in de tijd dan het andere zonnepaneel;
  • Er zijn zonnepanelen die veel beter functioneren bij diffuus licht.

Er zijn meer factoren die bepalen wat de effectieve opbrengsten van de installatie op lange termijn is. Hoeveel energie (kWh) een bepaald zonnepaneel opwekt is daarbij een van de belangrijkste vragen. Het begint met het vermogen (uitgedrukt in Wp), gevolgd door de kwaliteit van het zonnepaneel. Deze essentiële stappen zijn nodig om tot de opbrengst (kWh) te komen.

Glas-glas zonnepanelen en hagel

Glas-glas zonnepanelen SOLARWATT zijn bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Zuidoost-Brabant werd in de zomer van 2016 geteisterd door een zware hagelbui. Daarbij vielen hagelstenen die de grootte van tennisballen hadden. Het was voor de Nederlandse zonne-energiesector de eerste keer dat ze op zo’n grote schaal te maken kreeg met schade aan zonnepanelen door zulke grote hagelstenen. De schade was enorm en bedroeg ongeveer 1 miljard euro. Opvallend genoeg is er één specifiek zonnepaneel dat veel minder last ondervond door de hagelstenen: het glas-glas zonnepaneel. Er was geen zichtbare schade aan het zonnepaneel te zien. Sterker nog, een zogenoemde ‘elektroluminescentietest’ wees uit dat alles nog in orde was. Dit in tegenstelling tot de standaard glas-folie zonnepanelen, die de hagelstenen niet overleefden. Klik hier voor meer informatie over glas-glas zonnepanelen en hagelinslag (solarwatt.nl)

Begrippen en termen

Verduidelijking begrippen en termen. Het Wp-vermogen van een zonnepaneel staat voor ‘Watt piek’ en duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel afgeeft onder zogenoemde ‘laboratoriumomstandigheden’. Dit wordt uitgedrukt als STC: Standaard Test Conditie. De Wp-waarde bij de Standaard Test Conditie is het Wp-vermogen bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 ℃. kWp, de eenheid van energie, staat voor ‘Kilowatt piek’. 1 kWp = 1000 Wp. kWh staat voor ‘kiloWattuur’. 1 kWh = 1000 Wh. 1 kWh staat gelijk aan een vermogen van 1000 Watt of 1 kW, gedurende één uur geleverd of verbruikt.