Top

Solar Opportunities Day 2020

solar oppportunites day

Op 2 maart gaven verschillende sprekers  in EnergyVille te Genk  hun visie op de Vlaamse energietransitie op de Solar Opportunities Day.  De Vlaamse regering en de PV-sector willen samen werken aan een verdere doorbraak van zonnepanelen in Vlaanderen en er zo voor zorgen dat Vlaanderen een topregio blijft op vlak van ontwikkeling van zonne-energie!

De eerste editie van Solar Opportunities Day werd afgetrapt door Erik de Leeuw, general manager van SOLARWATT Benelux; producent van duurzame zonne-energiesystemen.

We zijn klaar voor de verdere doorbraak van zonne-energie

Het Vlaams Energieagentschap analyseert jaarlijks de rendabiliteit van zonnepanelen en ze  besluiten  dat niet alleen gezinsinstallaties, maar ook de installaties tot 40 kilowattpiek (kWp)  (ongeveer 125 panelen) ook rendabel kunnen zijn zonder enige overheidssteun. We zijn klaar voor een verdere doorbraak van zonnepanelen in Vlaanderen.

Een topregio op vlak van ontwikkeling van zonne-energie

Vlaanderen is in Europa nog steeds een topregio op vlak van ontwikkeling van zonne-energie.

Uit gegevens van EUROSTAT (op basis van geïnstalleerd vermogen per inwoner) blijkt dat Vlaanderen een ware koploper is in Europa. Enkel Duitsland scoort beter met 547 Watt per inwoner. Vlaanderen staat op de tweede plaats met 430 Watt per inwoner. Op de derde plaats volgt Italië met 332 Watt.

in 2019 werd er in Vlaanderen opnieuw een aanzienlijk vermogen bijgeplaatst.  Er kwamen minstens 53.110 zonnepaneelinstallaties bij, samen goed voor een bijkomend vermogen van 361 megawatt (MW). Dat is  de helft meer dan het bijgeplaatste vermogen van 2018.

Het zijn nog steeds de gezinnen die het voortouw nemen in het leggen van zonnepanelen. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% van het bijgeplaatst vermogen.  Maar ook ondernemingen en derdepartijfinanciering helpen om de ambities waar te maken.

Huis als Energiecentrale 

Erik De Leeuw, directeur SOLARWATT Benelux,  spreekt over een aanstaande revolutie, waarbij de opbouw van zonne-energiesystemen de komende jaren sterk gaat veranderen, door de toepassing van energiemanagementsystemen en vormen van energieopslag. De woning wordt daarmee een energiecentrale, die bijdraagt aan decarbonisatie, decentralisatie, digitalisering en democratisering van het energielandschap. De Leeuw voorspelt dat in 2030 25% van alle huishoudens beschikt over zonnepanelen, een energiemanager, opslag en een elektrische auto.

Met de toepassing van deze technieken kan zonne-energie fungeren als back-up toepassing, en komen tal van nieuwe functionaliteiten beschikbaar zoals het verschuiven van het moment van gebruik, verhandelen van energie, reduceren van de aansluiting en het balanceren van het elektriciteitsnet. Hierdoor ontstaan ook tal van verdienmodellen voor de eigenaar van het systeem.

Dhr. De Leeuw pleit voor een consistent meerjarig beleid door de overheid, zodat de sector duidelijkheid wordt verschaft wat er staat te veranderen, zodat ondernemers hierop kunnen inspelen en optimaal kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de overheid.

zonne-energie uit eigen hand

Volgens Dirk Meire (Raadgever Zuhal Demir) zal vanaf 2021 zal de ondersteuning van middelgrote PV-installaties, groter dan 40 kW tot en met 750 kW, worden georganiseerd door middel van investeringssteun via een nieuw tenderingsysteem. Hiermee wordt een eenmalige financiële injectie verstrekt bij de investering in zonnepanelen. Het is de bedoeling om 2 calls per jaar te organiseren. Eén in het voorjaar en één in het najaar. De huidige stimulering in de vorm van groenestroomcertificaten met bandingsfactoren zal voor deze grootte van systemen, afgebouwd worden en vervangen worden door deze nieuwe subsidiestructuur.

Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over de veel besproken capaciteitstarieven en injectietarieven. Dhr. Meire verwacht hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen aan het einde van dit jaar of begin jaar. Rond dezelfde periode wordt verwacht dat er een uitspraak komt van het Grondwettelijk Hof rondom (een gedeelte van) de aangespannen zaken over het decreet digitale meter.

Wilt u op de hoogte blijven van alle trends in de zonne-energie branche? Stuur ons dan een mailtje voor meer informatie!