Top

Wat kies jij? het prosumententarief of het nieuwe nettarief?

huis biljet 50 euro
4 aug

Wat kies jij? het prosumententarief of het nieuwe nettarief?

Per 1 januari 2021 wordt een belangrijke verandering doorgevoerd door de regering, die een grote impact kan hebben op het rendement dat behaald kan worden bij een investering in zonnepanelen. Afhankelijk van de situatie heeft dit vanuit financieel oogpunt een positief of negatief effect.

Wie voor 1 januari zonnepanelen laat installeren, heeft de keuze om nog 15 jaar gebruik te maken van de huidige regeling, waarbij een prosumententarief wordt gehanteerd of te kiezen voor het nieuwe nettarief. Voor alle zonnepanelen die vanaf 1 januari worden geïnstalleerd, geldt dat de verrekening van de stroom gebeurt volgens het nieuwe nettarief. Je hebt dan dus geen keuze meer.

Per 1 januari 2021 is wel een subsidie op zonnepanelen bij huishoudens aangekondigd. Deze is dus alleen van toepassing indien gekozen wordt voor het nieuwe nettarief. Voor meer informatie over de Vlaamse zonnepanelen subsidie ga naar Welke subsidie is er op zonnepanelen vanaf 1 januari 2021? onderaan deze pagina.

Wat zijn de verschillen tussen het prosumententarief en het nieuwe nettarief?

Indien je kiest voor het prosumententarief, zal de netbeheerder je jaarlijks een vergoeding vragen voor het gebruik van het net, dat is gebaseerd op het vermogen van de omvormer. Iedere netbeheerder rekent met een ander tarief en dit tarief kan jaarlijks veranderen. Om te zien met welk prosumententarief jouw netbeheerder rekent klik hier. Hier staat tegenover dat dan het principe van de “terugdraaiende teller” wordt gehanteerd bij de berekening van je energiefactuur. Dit betekent dat alle geïnjecteerde stroom verrekend zal worden met de afgenomen hoeveelheid. Injecteer je meer stroom dan dat je afneemt? Dan blijft de teller op nul staan. De prijs die je voor stroom betaalt, wordt bepaald door drie factoren: de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Deze bepalen samen de prijs per kilowattuur (kWh). Indien de energiefactuur wordt bepaald op basis van het terugdraaiprincipe, worden de geïnjecteerde stroom op alle drie deze factoren verrekend. Als je dus evenveel energie produceert, als dat je verbruikt, zijn de totale elektriciteitskosten dus nul. Je hebt dan nog enkel te maken met de vaste kosten binnen de energiefactuur. Het elektriciteitsnet fungeert dan dus als een batterij. Dit is heel anders als je kiest voor het nieuwe nettarief. Het prosumententarief komt dan te vervallen en dit scheelt jaarlijks al snel 250 a 500 euro, afhankelijk van de grootte van de omvormer en de netbeheerder. Daar staat tegenover dat het principe van de terugdraaiende teller komt te vervallen. Hiervoor in de plaats is de regeling van kracht dat voor het saldo afgenomen stroom, waarvoor injectie van stroom tegenover staat, enkel het distributienettarief, worden betaald. Dit tarief is grofweg de helft van de standaard volle kilowattuurprijs. Het verschil tussen beide zijn de energiekost en heffingen, die wel onderdeel uitmaken van de standaard kilowattuurprijs. Als je kiest voor het nieuwe nettarief is het dus belangrijk om zoveel mogelijk energie zelf te verbruiken, omdat dit gedeelte van de opgewekte zonne-energie het meeste oplevert. Namelijk vermeden afname van stroom tegen een voltarief. Het kan dan interessant zijn om te investeren in een energiemanagementsysteem of een thuisbatterij, om het eigenverbruik van zonne-energie verder te optimaliseren als je kiest voor het nieuwe nettarief.

Voorbeeldberekening situatie met prosumententarief vs nieuwe nettarief

Om het  effect van beide tariefstructuren op de energierekening te verduidelijken zullen we een voorbeeld geven.

Situatie

 • Injectie van opgewekte zonne-energie in het elektriciteitsnet 2500 kWh
 • Afname van stroom uit het elektriciteitsnet 1500 kWh

Berekening energierekening op basis van Prosumententarief  

 • De energiekost, nettarieven en heffingen worden aangerekend op basis van je nulverbruik (= 1.500 kWh – 2.500 kWh);
 • Er wordt jaarlijks een prosumententarief aangerekend voor gebruik van het elektriciteitsnet. Deze is gebaseerd op het omvormervermogen en per netbeheerder verschillend.

Berekening energierekening op basis van het Nieuwe Nettarief

 • De energiekost en de heffingen worden aangerekend op basis van uw nulverbruik (= 1.500 kWh – 2.500 kWh);
 • De nettarieven worden aangerekend op basis van uw werkelijke afname namelijk 1.500 kWh.
prosumententarief

Welke tariefstructuur bij jou beter uitpakt hangt samen met de verhouding tussen het opgestelde zonnepanelenvermogen in verhouding tot het energieverbruik. En daarnaast is de gelijktijdigheid van energieopwekking en energieverbruik bepalend voor welke structuur voor jou gunstiger is.

Wanneer kun je beter kiezen voor het prosumententarief?

In het geval dat je relatief weinig van de opgewekte zonne-energie zelf gebruikt en dus veel stroom injecteert in het energienet. Dit omslagpunt ligt bij ongeveer 30% eigenverbruik. Gebruik je minder dan 30% van je opgewekte stroom direct zelf? Dan kan het interessant zijn om te kiezen voor het prosumententarief. Door toepassing van een energiemanagementsysteem of een thuisbatterij, kan het eigenverbruik wel sterk worden verbeterd.

In algemene zin kan gesteld worden dat keuze voor het prosumententarief interessant is indien:

 • Je door toepassing van energiemanagement niet je eigenverbruik kunt verbeteren
 • Je geen ruimte beschikbaar hebt voor het toepassen van een thuisbatterij
 • Je zonne-energiesysteem veel meer energie opwekt dan dat je zelf gebruikt.
 • Je overdag veel van huis bent
 • Je vooral ’s avonds en ’s nachts elektriciteit verbruikt
 • Je in de zomer veel minder elektriciteit gebruikt dan in de winter
 • Je in de winter veel meer elektriciteit gebruikt, omdat de woning bijvoorbeeld met een warmtepomp of elektrische vloerverwarming

Wanneer kun je beter kiezen voor het nieuwe nettarief?

In het geval dat je een redelijke hoeveelheid van de opgewekt zonne-energie zelf kunt gebruiken. Zoals gesteld ligt dit omslagpunt bij ongeveer 30% eigenverbruik. Door toepassing van een energiemanagementsysteem is het doorgaans eenvoudig om boven dit percentage uit te komen. Ook met de toepassing van een thuisaccu is dit percentage gemakkelijk te verhogen, tot wel 70-80%.

In algemene zin kan gesteld worden dat keuze voor het nieuwe nettarief interessant is indien:

 • Je door toepassing van energiemanagement eenvoudig je eigenverbruik kunt verbeteren
 • Je genoeg ruimte beschikbaar hebt voor het toepassen van een thuisaccu
 • Je naar verhouding weinig zonnepanelen hebt, die op jaarbasis minder opwekken dan je totale elektriciteitsbehoefte
 • Je overdag veel thuis bent
 • Je vooral ’s ochtends en ’s middags elektriciteit verbruikt
 • Je in de zomer en winter ongeveer evenveel elektriciteit verbruikt
 • Je in de zomer je woning koelt met een airconditioning
 • Je in de winter je woning niet verwarmt door bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrische vloerverwarming

Welk tarief is voor mij het beste?

Op de website van de VREG is een simulator digitale meter beschikbaar, waar je op basis van jouw situatie eenvoudig kunt berekenen welk tarief voor jou het meest gunstig is. Bedenk wel dat het in de meeste eenvoudig is om je zelfconsumptie te verbeteren door het toepassen van een energiemanagementsysteem.

Wat is de invloed van een digitale meter op de verschillende tarieven?

Sinds juli 2019 wordt de digitale meter geleidelijk uitgerold over Vlaanderen. Hierbij zijn mensen die hun woning verbouwen, met een budgetmeter of met zonnepanelen het eerste aan de beurt. Wanneer je zonnepanelen laat plaatsen word je woning sowieso voorzien van een digitale meter.

Door toepassing van de digitale meter is het mogelijk om de stroom die van het net wordt afgenomen en de stroom die op het net wordt geïnjecteerd apart te registreren. Met de traditionele analoge elektriciteitsmeter is dit niet mogelijk en wordt de geïnjecteerde stroom vanzelf afgetrokken van de afgenomen stroom.

Om te kunnen rekenen met de nieuwe nettarieven is toepassing van een digitale meter een vereiste om onderscheidt te kunnen maken tussen geïnjecteerde en afgenomen elektriciteit. Als je kiest voor het prosumententarief, kan dit ook bij toepassing van een digitale meter. Deze zal dan virtueel terugtellen.

De digitale meter heeft dus geen invloed op de verschillende tarieven, maar is wel een vereiste voor het nieuwe nettarief.

Welke subsidie is er op zonnepanelen vanaf 1 januari 2021?

Als je na 1 januari zonnepanelen laat installeren, kun je hier subsidie voor aanvragen. Dit is een eenmalige aanschafsubsidie waarbij je per geïnstalleerde kilowattpiek een vergoeding ontvangt. De subsidieregeling loopt van 2021 t/m 2024. Ieder jaar worden de subsidiepremies met 25% verlaagd.

In 2021 bedraagt het subsidiebedrag van 0 t/m 4 kilowattpiek 300 euro per kilowattpiek. Van 4 t/m 6 kilowattpiek bedraagt het subsidiebedrag 150 euro per kilowattpiek. De maximaal te ontvangen premie, bij een zonne-energiesysteem van 6000 Wp, komt hiermee op 1500 euro.

Voor deze zonnepanelen premie is door Minister Zuhal Demir een budget vrijgemaakt van 32 miljoen euro. Hiermee kunnen ongeveer 27000 zonne-energiesystemen in aanmerking komen voor deze investeringspremie. De verwachting is dat dit budget al ver voor het einde van 2021 op zal zijn. Indien je gebruik wilt maken van de zonnepanelenpremie, is het dus van belang om deze in 2021 zo snel mogelijk aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient je woning wel aan een voorwaarde te voldoen. Voor de woning moet voor 1 januari 2014 een bouwaanvraag zijn gedaan. Vanaf die datum moeten woningen namelijk al verplicht een gedeelte van hun energievraag halen uit hernieuwbare bronnen.

Een andere voorwaarde is dat de subsidie alleen van toepassing is voor zonne-energiesystemen, waarbij de omvormer een maximaal AC vermogen heeft van 10 kilovoltampère.

Laat je goed adviseren

Het is sterk afhankelijk van jouw situatie welke regeling het meeste oplevert. Bepalend hierbij zijn de mogelijkheden van zonne-energie op jouw woning, energieverbruikers in de woning, wensen tot verdere verduurzaming  en wanneer er iemand thuis is.

Onze SOLARWATT partners adviseren je graag naar de mogelijkheden zonnepanelen, energiemanagement en thuisaccu’s en welke regeling jou het meeste oplevert.

Benieuwd wat er mogelijk is in jouw situatie? Vul dan snel het formulier bovenaan deze pagina in!

Wico Gerritsen