Top

SOLARWATT EnergyManager

SOLARWATT EnergyManager

Uw energie in eigen hand

Wilt u zelf de volledige controle over jouw energiehuishouden? Dan biedt de EnergyManager uitkomst. Door toepassing van de SOLARWATT EnergyManager wordt u de baas over uw eigen energie.

De vele features zorgen ervoor dat alle grote energieverbruikers en duurzame energietechnieken vanuit een centrale interface worden gemonitord en aangestuurd. Waar u ook bent, op ieder moment van de dag.

Er ontstaat zo een volledig controleerbaar energiehuishouden, waarbij de inkoop van elektriciteit van de energieleverancier tot een minimum wordt beperkt. Dit is goed voor het milieu en voor uw beurs!

Voordelen EnergyManager

Het energiebrein van jouw woning - Met de EnergyManager heb je inzicht in alle energiestromen in jouw woning en kun je hier volledige controle op uitoefenen. Het Energy Portal biedt een overzichtelijk dashboard waar vanuit jij de regie voert. Zo kun je vanuit één centraal platform alle energieverbruikers met elkaar verbinden en aansturen. Zo wordt jouw zonne-energie optimaal verbruikt!

Op je laptop, tablet of smartphone heb 24/7 volledig inzicht in alle energiestromen op het dashboard van het SOLARWATT Energy portal. Wat kun je allemaal zien?

  • Realtime stroomverbruik en opwekking door de zonnepanelen;
  • Grafieken met stroomverbruik per minuut, uur, dag ,week, maand of jaar;
  • Vergelijking van stroomverbruik tussen verschillende periodes;
  • Wie de grote energieverbruikers zijn en hoeveel ze verbruiken;
  • De voorspelling van het weer en jouw energieproductie;
  • De mate van eigenverbruik en zelfconsumptie;
  • De prestatiegegevens van uw MyReserve thuisbatterij en laadpaal.

De SOLARWATT EnergyManager beheert alle energiestromen in je huishouden en bedient automatisch belangrijke elektrische apparaten, zodat ze worden gevoed door gratis, zelf opgewekte zonne-energie en voorzien in zorgeloos gemak.

De bediening gebeurt vanuit het SOLARWATT Energy Portal. Je kan ervoor kiezen om apparaten handmatig, tijdgestuurd of zonne-energie geoptimaliseerd aan te sturen. Nadat je de instellingen heeft gedaan, hoef je in principe niets meer te doen. De EnergyManager waakt over je energiehuishouden en beheert deze volgens jouw wensen. Zo heb je vanuit een centraal platform volledige controle over de verdeling van zonne-energie in jouw woning. Zowel warmtepompen, laadpalen, boilervaten, als grote energieverbruikers kunnen eenvoudig worden geïntegreerd.

Wil je inzicht en controle over een apparaat? Voeg eenvoudig een slimme meter toe en binnen het Energy Portal en zie je direct exact wanneer hoeveel stroom er wordt verbruikt en je kan bepalen wanneer het apparaat (automatisch) wordt in- en uitgeschakeld.

Door de MyReserve thuisbatterij te combineren met de EnergyManager, kan de batterij binnen jouw energiehuishouden de optimale rol vervullen als opslagmedium.

De slimme aansturing vanuit de EnergyManager zorgt ervoor dat de zelfconsumptie van zonne-energie wordt geoptimaliseerd, en is er vervolgens een minimale batterijcapaciteit benodigd om maximaal te profiteren van je zonnestroom.

De EnergyManager kan ook op basis van de weerspellingen bepalen wanneer tot welk niveau de thuisbatterij gevuld moet worden. Zo gebruik je ook op een bewolkte dag een maximale hoeveelheid zonne-energie.

Je zonne-energiesysteem is ook in keer future proof en jouw woning ‘verduurzamings-ready’. Bij toekomstige investeringen in bijvoorbeeld een laadsysteem voor een elektrische auto of een warmtepomp, kun je deze eenvoudig toevoegen aan uw integrale energiehuishouden.

De EnergyManager stelt de installateur in staat om je op afstand ondersteuning te bieden. Ook kan de installateur jou adviseren hoe je kunt komen tot een toekomstgerichte energievoorziening en een verdere verduurzaming van je woning, gericht op jouw persoonlijke situatie.

Door toepassing van de EnergyManager, neem je zo min mogelijk stroom af van jouw energieleverancier. Dit betekent ook maximale zekerheid over je stroomprijs! De prijs voor de zonnestroom die je zelf verbruikt staat immers vast. Met glas-glas zonepanelen van SOLARWATT betekent dit een gegarandeerde vaste stroomprijs voor minimaal 30 jaar!

Door deze volledige controle over jouw energieverbruik, neem je zo min mogelijk stroom af van uw energieleverancier! De EnergyManager functioneert ook volledig zelfstandig, ongeacht je energieleverancier of andere partijen. Daarbij betaal je geen abonnement om gebruik te kunnen maken van de alle functionaliteiten die door de EnergyManager worden geboden. Je bent volledig onafhankelijk!

Installatie door installateur in de meterkast. Onafhankelijk van type meter, zowel geschikt voor slimme meter als traditionele analoge meter. De EnergyManager kan dus in iedere meterkast worden toegepast en is niet gebonden aan een energieleverancier. Als je overstapt naar een energieleverancier, heeft dit geen gevolgen voor het systeem en jouw gegevens.

Hoe werkt het?

Installatie en inwerkingstelling

Een gecertificeerde partner van SOLARWATT komt het energiemanagementsysteem installeren en koppelt dit aan eventuele grote energieverbruikers en andere (duurzame) stroomverbruikers, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, boilervat, laadpaal of de SOLARWATT MyReserve thuisaccu.

De EnergyManager kan in iedere meterkast worden toegepast en kan functioneren onafhankelijk van het type meter. Zowel geschikt voor een slimme meter als traditionele analoge meter (ferrarismeter).
Jij voert de regie over jouw energie

Vervolgens kan je heel eenvoudig in het SOLARWATT Energy Portal instellen, wanneer onder welke voorwaarden, welke apparatuur wordt voorzien van zonnestroom. Wanneer gaan ze aan en wanneer uit? Je kunt direct naar eigen inzicht volledige controle uitoefenen op bijvoorbeeld je apparatuur.

Ook kun je eenvoudig slimme stekkers toevoegen aan energieslurpers, zodat u in het Energy Portal exact ziet, wanneer en hoeveel stroom door het apparaat wordt verbruikt en heb je volledige grip om op het moment, en onder welke condities, het apparaat energie mag verbruiken. Zo kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld je vaatwasser of wasmachine 100% draait op zonne-energie!

Wil je nog minder stroom van het net afnemen? Laat jouw SOLARWATT dealer dan een MyReserve thuisaccu toevoegen aan uw zonne-energiesysteem. Zo kun je de zonnestroom die je overdag over hebt, in de avonduren gebruiken om bijvoorbeeld tv te kijken of je woning te verlichten.
Jij hoeft niets te doen

Nadat je hebt ingesteld hoe je wilt dat het systeem werkt, voert de EnergyManager de volledige regie over je energiehuishouden, op basis van jouw wensen. De zelflerende software houdt bovendien rekening met je gedrag en de weersvoorspellingen. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat de SOLARWATT MyReserve thuisaccu altijd tot het juiste niveau is geladen.