Top

Garantie

GEGARANDEERDE BESCHERMING MET SOLARWATT

Naast een productgarantie ontvangt u ook een vermogensgarantie bij SOLARWATT. De voorwaarden en looptijd in de garanties variëren naargelang het product. De productgarantie dekt de door SOLARWATT geleverde zonnepanelen tegen materiaal- en constructiefouten die een negatief effect kunnen hebben op het vermogen. Met de vermogensgarantie verzekert SOLARWATT u een minimaal vermogen over een gespecificeerde tijdsperiode.

De beste garantievoorwaarden ter wereld

Product Garantieperiode * Garantievoorwaarden * Garantie-uitvoering *
SOLARWATT glas-glas zonnepanelen 30 jaar voor het product en het vermogen
  • Het vermogen van de zonnepanelen neemt in het eerst jaar maximaal af tot 97%.
  • In de periode van het 2de tot het 30ste jaar, neemt het vermogen van de panelen af met maximaal 0,345% per jaar.
  • Het gegarandeerde vermogen in het 30ste jaar bedraagt ten minste 87%.
  • Herstel door SOLARWATT ter plaatse bij de klant
  • Herstel bij SOLARWATT of een derde
  • Voorziening van een extra module
  • Uitwisseling voor een vervangingsmodule
SOLARWATT MyReserve 10 jaar en ongelimiteerd aantal cyclussen Elke geïnstalleerde batterijmodule heeft een bruikbare capaciteit van ten minste 80% na 10 jaar, die ingaat vanaf de bruikbare capaciteit op het moment van de installatie.
  • Herstel door SOLARWATT ter plaatse bij de klant
  • Herstel bij SOLARWATT of een derde
  • Uitwisseling voor een vervangingsbatterijmodule

* Deze garantievoorwaarden zijn een aantal voorbeelden uit de volledige garantievoorwaarden en zijn niet volledig. U kunt de gedetailleerde garantievoorwaarden downloaden.